עושים תמונה עבור הגרלה לקבלת ויזת גיוון אלקטרונית

מדי שנה 50,000 ויזות ארה"ב הן על כף המאזניים של הגרלת ויזת גיוון הידועה גם בשם גרין קארד dvlottery.state.govבאתר הרשמי ההשתתפות היא קלה ואתה צריך למלא את הבקשה באתר, אבל אתה זקוק לתמונה נכונה עבור זה.

במדריך זה אנו מתארים בקצרה תהליך של השתתפות בהגרלה ומילוי טופס הבקשה, כולל ביצוע ושליחה של תמונה. אנו מתמקדים בקבלת תמונה נכונה עבור הגרלת ויזת גיוון, כמו כן חלקים אחרים של היישום הם פשוטים למדי, כי משרד החוץ של ארה"ב עשה עבודה נהדרת.

צילומי מסך נלקחו במהלך הגרלת 2019 שהתקיימה בשנת 2017, אבל הם עדיין חלים על הגרלת 2021 אשר נפתחה בשנת 2019.

הוראות:

© 2014-2021 visafoto.com | צור תמונה | דרישות | אנשי קשר | מדריך צילום | תנאי השימוש | שפות אחרות | בלוג